Välkommen till Tornedalsrådet!

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen.

- Tornedalsrådets nya websidor öppnas i mitten av januari 2017