Artiklar och blogg

Tornedalsrådet, version 2.0

09/2017 Tornedalsrådet gav för ett år sedan som uppgift till nyanställde verkställande direktören att förnya rådets strategi. Den blev behandlad… Läs vidare

Grundpelarna i skick

Tornedalsrådets verksamhet är i en organiseringsfas. Nu byggs stadiga grundpelare och verksamheten görs ändamålsenlig. På en solid basis är det… Läs vidare

Årsschema 2017 ”highlights”

December 2016  – januari 2017 1.12. 2016  –  31.1. 2017 Utannonsering Tornedalsrådets kulturstipendium 2017 på kommunernas hemsidor Medlemsavgifterna till kommunerna… Läs vidare

30-årsjubileum

Att synas är att finnas Tornedalsrådet firar sitt 30-årsjubileum i år. Många saker händer och sker, strategin förnyas, arbetsmetoder utvecklas,… Läs vidare

Tornedalsrådets kulturfond

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag… Läs vidare