Om Tornedalsrådet

Tornedalsrådet – samarbete för utveckling

Tornedalsrådet som bildades 1987 är en sammanslagning av svenska Tornedalskommunernas förbund och finska Tornionlaakson kuntain toimikunta. Tidigare hade de båda föreningarna arbetat var för sig på var sida om gränsen.

Tornionlaakson kuntain toimikunta hade påbörjat sin verksamhet 1923 och Tornedalskommunernas förbund startade 1941. Då handlade samarbetet om gränshandel, laxfiske, flottning, färjor och broar. Nu är målet att främja samarbete och samverkan mellan alla som bor och verkar i Tornedalen, både inbördes och internationellt och samtidigt utveckla Tornedalen och bevaka tornedalingarnas intressen.

Uppdrag

Enligt Tornedalsrådet strategi:

VISIONEN: Tornedalen är Europas mest integrerade gränszon
MISSIONEN/MÅLSÄTTNINGEN: Tornedalsrådet är av sina medlemskommuner uppskattad samarbetsaktör och intressebevakare

Strategi Spetsar

Mer om strategin, läs hela strategin här