Organisation

TORNEDALSRÅDET

LEDAMÖTER                                 VICE
Torneå stad                                  3                                                        3

Ylitornio kommun                      2                                                        2

Pello kommun                             2                                                        2

Kolari kommun                           2                                                        2

Muonio kommun                       2                                                        2

Enontekis kommun                   2                                                        2

 

Haparanda kommun                 3                                                        3

Övertorneå kommun               3                                                        3

Pajala kommun                           3                                                        3

Kiirunan kunta                             3                                                        3

 

Storfjord kommun                     2                                                        2

Kåfjord kommun                        2                                                        2

Nordreisa kommun                   2                                                        2

 

Tornedalsrådet, styrelse (13+1)

Torneå stad:                                 utvecklingsdir. Sampo Kangastalo (styrelsens viceordf.)
Ylitornio kommun:                     kc Tapani Melaluoto
Pello kommun:                            kc Eero Ylitalo
Kolari kommun:                          utvecklingsdir. Johanna Koivumaa
Muonio kommun:                      kc Lasse Peltonen
Enontekis kommun:                  kc Jari Rantapelkonen

 

Haparanda kommun:                Perarne Kerttu (hall. pj)
Övertorneå kommun:              kommunalråd Tomas Mörtberg
Pajala kommun:                         kommunalråd Anna K. Kostet
Kiruna kommun:                        fullmäktigeordf. Ann-Kristin Nilsson

Storfjordin kommun:                kommunstyrelsens viceordf. Hanne Braathen
Kåfjordin kommun:                   kommunalråd Svein Leiros
Nordreisan kommun:               kommunalråd Øyvind Evanger

Rådets ordf.:                                Bjørn Inge Mo, Kåfjord kommun

 

Tornedalsrådet, organisation, arbetsgrupperna

Näringslivsgruppen:
– 13 näringslivschefer från respektive medlemskommun

Kulturarbetsgruppen:
– 13 kulturtjänstemän från respektive medlemskommun

Logistikgruppen:
– av styrelsen utsedd, av styrelsemedlemmar bestående arbetsgrupp